Køb Fentanyl Online Uden Recept | Fentanyl Pris i Danmark

Køb-Fentanyl-Online- Uden- Recept -Fentanyl-Pris-i-Danmark

Fentanyl Anmeldelser og rabatkode
  • Produktkvalitet
5.0

Resume

Fentanyl
Bruger
Dette medication bruges til at lindre alvorlige vedvarende smerter (f.eks. pga. cancer). FentanylTilhører en klasse af lægemidler kendt som Opioid (narcotic) Analgetika. Det virker ved brain at ændre hvordan din krop føler og reagerer på smerte.
Brug ikke den form for fentanyl plaster til at lindre smerter, er mild eller som vil forsvinde i et par dage. Denne medicin er ikke beregnet til lejlighedsvis (“efter behov”).
Hvordan man bruger Transdermal fentanyl plaster, 72 timer
Læs Medication vejledningen og eventuelt Patient Information Leaflet, din, pharmacist før du begynder at bruge denne medicin, og hver gang du får en refill. Lær hvordan man korrekt brug, lagre og kassér patches. Hvis du har spørgsmål, så spørg din læge eller apotek.
Brug denne medicin regelmæssigt som anvist af din læge, som ikke er nødvendige for pludselige (gennembrud) smerter.[read more=”Læs mere” less=”Læs mindre”]

Før du begynder at bruge denne medicin, spørg lægen eller apoteket, hvis du skal stoppe eller ændre, hvordan du bruger dine andre Opioid Medicin(s). Det kan tage op til 24 timer før du har smerter fra Fentanyl Patches. Andre smertestillende midler (f.eks. acetaminophen, ibuprofen) kan også beskrives. Spørg din læge eller apoteket om brug af fentanyl sikkert med andre stoffer.
Anvende denne medicin til skin som anvist af din læge. Finder ikke anvendelse på brandsår, rifter, irriteret hud eller hud, der har været udsat for radiation (røntgenbehandling). Vælg en tør, ikke-behårede områder på en flad del af kroppen (bryst, sider, bund eller overarmene. Hos små børn eller folk i stand til at tænke klart (f.eks. pga. dementia), anvender programrettelsen på den øverste del af ryggen for at mindske risikoen for, at det kunne være fjernet eller placeret i mouth. Hvis der er hair på huden, brug en saks til at klippe hair så tæt som muligt på huden. Må ikke barbere håret, da dette kan forårsage hudirritation. Brug evt. vand til at rengøre området. Brug ikke sæbe, olier, cremer, eller alkohol på påsætningsstedet. Tør huden grundigt, før du anvender programrettelsen.
Patchen er sædvanligvis skiftes for hver 72 timer. Man undgår irritation, gælder for et andet område hver gang. Sørg for at fjerne den gamle patch før næste patch. Det brugte plaster indeholder stadig nok af fentanyl kan forårsage alvorlig skade, selv dræbe et barn eller kæledyr, så fold det på midten med den klæbende side sammen og bortskaffes korrekt. Lad ikke børnene ser du en patch, og undlad at anvende programrettelsen hvor børnene kan se det. Børnene har fundet patches, der er faldet af eller fjernes pletter på sovende voksne og putter dem i munden eller på kroppen med døden til følge. (Se også afsnittet advarsel).
Brug ikke patch hvis det viser sig at være defekte, eller beskadiget. Tag ud af den forseglede pose, træk beskyttelseslaget, og det samme gælder for huden. Tryk fast på plads med håndfladen i 30 sekunder, og sørg for, at kontakten er afsluttet (især omkring kanterne). Hvis din ordinerede dosis er for mere end en patch, skal du sørge for, at kanterne af plastrene ikke rører eller overlap. Wash your hands Efter anvendelse af programrettelsen.
Hvis du har problemer med patchen ikke fast ved applikationsstedet kan du tape langs kanterne på plads med first aid tape. Hvis problemet fortsætter, skal du spørge din læge til råds. Hvis plasteret falder af inden 72 timer, en ny patch kan anvendes på en anden hud. Husk at lade din læge vide, hvis dette sker.
Hvis du skulle komme til at røre ved klæbrige lag på huden eller håndtere en revne eller blive beskadiget patch at vaske området grundigt med rent vand. Hvis plasteret kommer ud for et uheld og klæber til huden på et andet menneske, skal De straks fjerne patchen, vask området med vand, og søg straks lægehjælp til dem med det samme. Brug ikke sæbe, alkohol eller andre produkter til vask.
Doseringen er baseret på din sygdomstilstand og respons på behandling. Ikke flere patches end rettet, skift dem oftere, eller brug dem i længere tid end anbefalet.
Denne medicin kan forårsage tilbagetrækning reaktioner, især hvis den har været brugt jævnligt i lang tid eller i store doser. I sådanne tilfælde er abstinenssymptomer (såsom rastløshed, vanding eyes, runny nose, nausea, sweating, muskel ømhed) kan opstå, hvis man pludselig holder op med at bruge denne medicin. For at forhindre tilbagetrækning reaktioner, Din læge kan nedsætte din dosis gradvist. Spørg lægen eller apoteket for yderligere oplysninger og rapportere eventuelle tilbagetrækning reaktioner med det samme.
Når denne medicin bruges i lang tid, måske virker det ikke så godt. Tal med din læge, hvis denne medicin ikke virker godt.
Selvom det hjælper mange mennesker, denne medicin kan undertiden forårsage addiction. Denne risiko kan være højere hvis du er afhængige af stoffer (f.eks. overforbrug af eller afhængighed af stoffer/alkohol). Brug denne medicin nøjagtigt som foreskrevet for at mindske risikoen for afhængighed. Spørg lægen eller apoteket for yderligere oplysninger.
Fortæl din læge, hvis dine smerter fortsætter eller forværres.
Bivirkninger
Nausea, vomiting, constipation, lightheadedness, dizziness, Eller døsighed headache kan forekomme. Mild irritation itchingeller rødme ved applikationsstedet kan også forekomme. Nogle af theseside virkninger kan reduceres efter du har brugt det medication et stykke tid. Hvis nogen af disse bivirkninger varer ved eller forværres, Fortæl din læge eller pharmacist hurtigt.
prevent constipation, At spise en kost med tilstrækkeligt indhold af fiber, drik masser af vand, og exercise. Spørg på apoteket kan få hjælp til at vælge en laxative (såsom en stimulerende type med stool softener).
For at reducere risikoen for svimmelhed og lightheadedness, komme langsomt op når der hæves fra siddende eller liggende position.
Husk at lægen har ordineret denne medicin, fordi han eller hun har skønnet, at fordelen for dig er større end risikoen for bivirkninger. Mange mennesker bruger denne medicin ikke har alvorlige bivirkninger.
Fortæl din læge med det samme, hvis du har nogen alvorlige bivirkninger, herunder: mental/humørsvingninger (såsom agitation, forvirring, hallucinations), alvorlig stomach/abdominal pain, problem urinerer, langsom/hurtig/dunkende hjerteslag, tegn på din adrenal glands ikke fungerer godt (såsom appetitløshed, usædvanlig træthed, weight loss).
Få lægelig hjælp med det samme, hvis du har nogen alvorlige bivirkninger, herunder: fainting, seizure, langsom og overfladisk vejrtrækning, svær sløvhed/svært ved at vågne.
Denne medicin kan øge serotonin og sjældent medføre en meget alvorlig tilstand kaldet serotonin syndrome/toksicitet. Risikoen øges, hvis du tager også andre stoffer, der øger serotonin, så fortæl din læge eller apoteket for alle typer medicin du tager (se Drug Interactionsafsnittet). Få lægelig hjælp med det samme, hvis du udvikler nogle af følgende symptomer: hurtig hjerterytme, hallucinations, tab af koordination, svær svimmelhed, svær nausea/vomiting/diarrhea, twitching muskler, unexplained fever, usædvanlig uro/rastløshed.
En meget alvorlig allergic reaction med dette stof er sjældne. Men få lægelig hjælp med det samme, hvis man oplever symptomer på en alvorlig allergic reaction, herunder: rash, itching-/hævelse (især i ansigtet/tongue/hals), svimmelhed, svær trouble breathing.
Dette er ikke en komplet liste over mulige bivirkninger. Hvis du oplever andre bivirkninger, som ikke er nævnt ovenfor, skal du kontakte din læge eller apotek.
Sikkerhedsforanstaltninger
Før du bruger Fentanyl, Fortæl din læge eller, pharmacist hvis du er overfølsom (allergisk) over for det; eller at klæbemidler, eller hvis du har andre allergies. Dette produkt kan indeholde fyldstoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner eller andre problemer. Tal med dit apotek for at få yderligere oplysninger.
Før du bruger denne medication, Fortæl din læge eller apoteket din sygehistorie, især af: brain lidelser (f.eks. head injury, tumor, seizures), breathing problems (f.eks. asthma, sleep apnea chronic obstructive pulmonary disease-COPD) kidney disease, liver sygdom, psykisk/mood disorders (såsom forvirring, depression), eller familiært forekommende stoffer (f.eks. overforbrug af eller addiction narkotika/alkohol), stomach/tarmproblemer (såsom blokering, constipation, diarrhea pga. infektion, Paralytisk ileus), problemer med at urinere (f.eks. pga. enlarged prostatesygdom ), pancreas (pancreatitis), GaldeblærenSygdom, langsom/hurtig/uregelmæssig hjerterytme.
Dette stof kan gøre dig svimmel eller døsig. Alkohol marijuana kan gøre dig mere svimmel eller døsig. Kør ikke, bruge maskiner eller gøre noget, som kræver opmærksomhed, indtil du kan gøre det sikkert. Undgå at alcoholic drikke. Tal med din læge, hvis du bruger marihuana.
Fortæl din læge omgående, hvis du udvikler feber, da denne forhøjelse body temperature kan medføre overdose (se også afsnittet advarsel). Undgå aktiviteter, der kan medføre, at din kropstemperatur til at stige. (Som at lave anstrengende arbejde/exercise i varmt vejr).
Før efter kirurgi, Fortæl din læge eller tandlæge om alle de produkter, du bruger (herunder prescription drugs, nonprescription drugs, og planteprodukter).
Hvis man skal have en MRI testtest , fortæller personalet, at du bruger denne patch. Nogle pletter kan indeholde metaller, som kan forårsage alvorlige forbrændinger under et MRI. Spørg din læge, om du skal fjerne dine patch før prøven og anvende en ny patch bagefter, og hvordan du gør det korrekt.
Ældre kan være mere følsomme over for bivirkninger af dette stof, især forvirring, dizzinesssløvhed, og langsom og overfladisk vejrtrækning.
Under pregnancydenne medicin bør kun anvendes, når det er klart nødvendigt. Det kan være skadeligt for et ufødt barn. Diskutere fordele og risici med din læge. (Se også afsnittet advarsel).
Dette stof går i breast mælken og kan have uønskede virkninger på et plejehjem infant. Fortæl læge med det samme hvis dit barn udvikler unormal søvnighed, fodring, eller trouble breathing. Spørg din læge til råds, før breast-fodring.
Interaktioner
Drug interactions Kan ændre dit medications arbejde eller øge din risiko for alvorlige bivirkninger. Dette dokument ikke indeholder alle mulige drug interactions. Lav en liste over alle de produkter, du bruger (herunder receptpligtig og nonprescription drugs and herbal produkter) og dele det med din læge og pharmacist. Lad være med at starte, stoppe eller ændre doseringen af medicin uden lægens godkendelse.
Nogle produkter, som kan interagere med dette stof omfatter: visse smertestillende medicin (blandet OpioidAgonist-antagonister såsom Pentazocine, Nalbuphine, butorphanol), Naltrexon.
Andre lægemidler kan påvirke fjernelsen af Fentanyl Fra kroppen, der kan påvirke hvordan fentanyl virker. Som eksempler kan nævnes Cimetidin, Nefazodone Azole antifungals , herunder Lyneborg, Elisabeth/Ketoconazol, calcium Kanal blokkere såsom Diltiazem/Verapamil, HIV Stoffer såsom nelfinavir/Ritonavir, antibiotics Herunder et Clarithromycin/erythromycin, Rifamycins herunder Rifampin, Visse anti-seizure medicin, herunder CarbamazepinBlandt andre.
Under MAO-hæmmere med dette medication kan forårsage en alvorlig (muligvis dødbringende) drug interaction. Undgå at tage MAO-hæmmere (Isocarboxazid, Hundevæddeløb, Metylenblåt moclobemide, Phenelzine, Procarbazine, Rasagiline, Safinamide, selegiline, Tranylcypromine) Under behandling med denne medicin. De fleste MAO-hæmmere bør heller ikke tages for to uger før behandling med denne medicin. Spørg din læge om, hvornår du skal starte eller stoppe med at tage denne medicin.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks. langsom/overfladisk vejrtrækning, svær sløvhed/dizziness) kan forhøjes, hvis produktet anvendes sammen med andre produkter, som også kan forårsage sløvhed eller breathing problems. Fortæl din læge eller apoteket, hvis du tager andre produkter såsom andre opioid eller Smerter cough relievers (f.eks. codein, Hydrocodone), Alkohol, marijuananarkotika sleep eller anxiety (f.eks. Alprazolam, Lorazepam, Zolpidem), muskelafslappende midler (såsom 25 url, Cyclobenzaprine) Eller antihistamines (f.eks. Desloratidine, Diphenhydramin).
Check etiketten på alle dine medicin (f.eks. allergy eller cough-og kolde produkter, fordi de kan indeholde stoffer, der kan forårsage døsighed. Spørg på apoteket, hvordan du bruger disse produkter med omtanke.
Risikoen for serotonin syndrome/toksicitet øges, hvis du tager også andre stoffer, der øger serotonin. Nogle eksempler er street stoffer som mdma/ “ecstasy”, perikon , visse antidepressants (f.eks. ssri som Fluoxetine/Paroxetine, SNRIs ligesom Duloxetine/Venlafaxine), Blandt andre. Risikoen for serotonin syndrom/toksicitet kan være mere sandsynligt, når du starter eller øge dosis af disse lægemidler.
Denne medicin kan påvirke visse laboratorieprøver (herunder amylase/lipase levels) og muligvis forårsage falske testresultater. Sørg for laboratoriepersonale og alverdens læger kender du bruger dette stof.
[/read]

Bruger anmeldelser 0 (0 anmeldelser)

En anmeldelse på “Køb Fentanyl Online Uden Recept | Fentanyl Pris i Danmark”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sending

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.